Platby

Platební pravidla

EČO - Evidenční Čísla Oddílů

Zkrácený výběr poplatků

Název účel dospělý mládež
P1 Evidenční poplatek 300 150
P2 Registrace hráče 100 100
P3 Přestup hráče 300 200
P7 Přihláška do mistrovské soutěže 1 družstva 500 0
P9 Převod soutěže (Oddíl, na nějž je převáděno místo v soutěžní třídě) 500 0

Podrobnosti na : SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU(včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu)

 

Sazebník pořádkových pokut pro sezónu 2018/19

15.1. Sazebník pořádkových pokut pro sezónu 2018/19:

15.1.1. za nevyplnění zápisu do IS Stis do neděle 18:00 hod. 50 Kč
15.1.2. za pozdní zaslání Zápisu o utkání - za každý den prodlení 50 Kč
15.1.3. za pozdní zaslání Zápisu o utkání opakované 100 Kč
15.1.4. za pozdní nahlášení výsledků utkání - neděle 16:00 hod. 50 Kč
15.1.5. za pozdní nahlášení výsledků utkání opakované - neděle 16:00 hod. 100 Kč
15.1.6. za chybně vyplněný zápis o utkání 50 Kč
15.1.7. za nedostavení se k mistrovskému utkání kontumace + náklady na dopravu hostů 800 Kč
15.1.8. start v utkání s neúplnými doklady 200 Kč
15.1.9. neoprávněný start hráče v utkání 200 Kč
15.1.10. změna utkání v dlouhodobých soutěžích bez souhlasu řídícího svazu 400 Kč
15.1.11. družstvo nenastoupilo v jednotných dresech 100 Kč
15.1.12. v ostatních případech neplnění povinností vůči svazu budou oddíly (kluby) pokutovány dle ustanovení Soutěžního řádu.
15.1.13. ostatní přestupky (dle povahy,závažnosti a okolností) 50 až 300 Kč

Poznámka: Sazebník pokut se vztahuje na Zápis jednoho sehraného utkání v dlouhodobých soutěžích.

Rozpis soutěže staršího žactva 2018/2019

16.1. Sazebník pořádkových pokut pro sezónu 2018/98:

16.1.1. za pozdní zaslání Zápisu o utkání – za každý den prodlení 10 Kč
16.1.2. za pozdní zaslání Zápisu o utkání opakované 20 Kč
16.1.3. za chybně vyplněný zápis o utkání 15 Kč
16.1.4. za nedostavení se k mistrovskému utkání kontumace 100 Kč
16.1.5. start v utkání s neúplnými doklady 10 Kč
16.1.6. neoprávněný start hráče v utkání 50 Kč
16.1.7. změna utkání v dlouhodobých soutěžích bez souhlasu řídícího svazu 10 Kč
16.1.8. v ostatních případech neplnění povinností vůči svazu budou oddíly (kluby) pokutovány dle ustanovení Soutěžního řádu.
16.1.9. ostatní přestupky (dle povahy, závažnosti a okolností) 50 až 200 Kč

Poznámka: Sazebník pokut se vztahuje na Zápis jednoho sehraného utkání v dlouhodobých soutěžích.