Platby

Platební pravidla

EČO – Evidenční Čísla Oddílů

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ EVIDENČNÍHO SEZNAMU

Zkrácený výběr poplatků

Název účel dospělý mládež
P1 Evidenční poplatek 300 150
P2 Registrace hráče 100 100
P3 Přestup hráče 300 200
P7 Přihláška do mistrovské soutěže 1 družstva 850 0
P9 Převod soutěže (Oddíl, na nějž je převáděno místo v soutěžní třídě) 500 0

Podrobnosti na : SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU(včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu)

 

Sazebník pořádkových pokut

15.1. Sazebník pořádkových pokut pro sezónu 2024/25:

 

15.1.1. za nevyplnění zápisu do IS Stis do neděle 19:00 hod. 100 Kč
15.1.2. za pozdní zaslání Zápisu o utkání – za každý den prodlení 50 Kč
15.1.3. za pozdní zaslání Zápisu o utkání opakované 100 Kč
15.1.6. za chybně vyplněný zápis o utkání 50 Kč
15.1.7. za nedostavení se k mistrovskému utkání kontumace + náklady na dopravu hostů 800 Kč
15.1.8. start v utkání s neúplnými doklady 200 Kč
15.1.9. neoprávněný start hráče v utkání 200 Kč
15.1.10. změna utkání v dlouhodobých soutěžích bez souhlasu řídícího svazu 400 Kč
15.1.11. družstvo nenastoupilo v jednotných dresech 100 Kč
15.1.12. v ostatních případech neplnění povinností vůči svazu budou oddíly (kluby) pokutovány dle ustanovení Soutěžního řádu.
15.1.13. ostatní přestupky (dle povahy,závažnosti a okolností) 50 až 300 Kč
15.1.14. neúčast zástupce klubu na Valné hromadě 400 Kč
15.1.15. nahlášení kontumace v termínu max do 24 hodin před plánovaným začátkem utkání 50 Kč
15.1.16. nekonání utkání při kontrole komisařem – pořádající oddíl 2500 Kč
15.1.17. chybějící rozhodčího K na soupisce OS I. tř. 500 Kč
15.1.18. OS II. –V.tř. chybějící rozhodčího licence min. K v oddíle 500 Kč
15.1.19. odhlášení družstva po uzávěrce přihlášek (čl. 335.01) 5000 Kč
 

Poznámka: Sazebník pokut se vztahuje na Zápis jednoho sehraného utkání v dlouhodobých soutěžích.