ZKSST kontakt

Číslo účtu ZKSST: 2080000914/6800 u Volksbank CZ a.s. Zlín, Štefanikova 5293

VS: uveďte číslo oddílu, důvod platby

Zasílání zápisů: Mgr. Karel Zahradníček, Okružní 449/35, 755 01 Vsetín
e-mail:  karelzahradnicek@seznam.cz
Hlášení výsledků: tel. 736 769 639 – SMS nebo telefonicky

Vice informací na stránkách ZKSST.