ČAST

Čislo účtu ČAST: 000000-1735508504/0600
Adresa sekretariátu svazu: Zátopkova 100/2, p.př. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: 220 511 030, 233 017 111

Platba Variabilní symbol
Registrační poplatky 34011
Přestupy, vč.zahraničních 34012
Pokuty 34013
Soutěže (vklady, převody, rozšíření názvu atd) 34014
Školení (rozhodčí, trenéři, STK atd) 34015
Drobný prodej (bez faktury) 34016
Ostatní převody 34099
Úhrada faktury variabilní symbol je vždy číslo faktury

Vice informací na stránkách ČAST