OSST Zlín

Dnem 28.12.2018 se mění název RSST Zlín na OSST Zlín, spolek
Úplný výpis ze spolkového rejstříku Krajského soudu v Brně: oddíl L, vložka 25583
Sídlo: Hradská 854, 760 01 Zlín
Identifikační číslo: 077 05 506
Právní forma: spolek
Číslo účtu: 115 – 8549330257/0100
Účel: Základním účelem OSST Zlín je organizovat, řídit, rozvíjet a propagovat stolní tenis na  výkonnostní úrovni v rámci okresu Zlín
Nejvyšší orgán: Valná hromada
Statutární orgán: předseda a místopředseda spolku
Předseda: JIŘÍ VOLF, bytem Mysločovice 123 , 76301 Mysločovice
Místopředseda: ANTONÍN VÝMOLA, bytem Družstevní 4303, 760 05 Zlín
Počet členů: 556
OSST Zlín, spolek je řízen výkonným výborem dle stanov spolku, které byly odsouhlaseny
11.09.2018 na ustavující schůzi oddílů hrajících stolní tenis v okresních soutěžích Zlínského okresu.

Adresa:

OSST Zlín, spolek,

Hradská 854, 762 36 Zlín

Číslo účtu:

115 – 8549330257/0100

VS: 34+číslo oddílu + důvod platby

Složení VV OSST Zlín

  Funkce E-mail Telefon
Mgr. Jiří Volf Předseda jiri@volfovi.net 724 074 010
Antonín Výmola MístopředsedaVV, Člen výboru antonin.vymola@avex.cz 608 600 310
Tomáš Výmola Předseda STK stk@osstzlin.cz 606 777 227
Patrik Surý Úsek mládeže suz.welding@seznam.cz 603 203 977
Petr Úředníček Hospodářský úsek    
Bc. Pavel Žmolík Úsek trenérů, Úsek rozhodčích pavelzmolik@gmail.com 737 486 134

Dokumenty OSST Zlín, spolek

Pozvánka na ustavující valnou hromadu OSST Zlín, spolek z 2.8.2018

STANOVY OSST ZLÍN, SPOLEK z 11.09.2018