Připomínáme školení trenérů licence D

Publikováno

OSST Zlín uspořádá 10.prosince 2022 školení trenérů licence D pro podstatné zvýšení sportovní úrovně stolního tenisu mládeže i dospělých ve Zlínském kraji. Na výuku při školení  jsou zajištění kvalifikování lektoři, a to na teorii Novotná Marta – hlavní metodička České asociace stolního tenisu, Petr Polák a Milan Vítek – dva kvalifikovaní trenéři stolního tenisu a Machara Jiří, vystudovaný terapeut zdravovědy těla  a současně hráč divizního Slavičína. Je zaručená vysoká kvalita přednášejících pro teorii i praxi.

Z 26 oddílů zlínského okresu máme nyní  dva trenéry A kategorie, jednoho B kategorie, čtyři mají C a D má u nás 16 sportovců. CELKEM MÁ ZLÍNSKÝ  OKRES 23 TRENÉRŮ, což je málo na počet aktivních hráčů . VV OSST Zlín chce v roce  2022 zajistit podstatné zvýšení úrovně stolního tenisu u dospělých i mládeže na celém okrese Zlín a proto vyzývá odpovědné osoby stolního tenisu ze Štítné, z KST Zlín, z  Bohuslavic, ze Slušovic, ze Slavičína, z Napajedel, Kostelce, Otrokovic, Bylnice, Fryštáku, Louky, Val.Klobouk, Kašavy, Vysokého Pole, Újezda či Rokytnice, aby přesvědčili 1-2 členy svého oddílu na jednodenní školení trenérů a tím pomohli zvyšování kvalitativní úrovně stolního tenisu ve zlínském okrese.

OSST Zlín prozatím neplánuje ve nejbližší době další školení, proto využijte, prosím, této příležitosti.

Pozvánku a propozice najdete na webu osstzlin.cz

Termín ukončení přihlášek je 8.12.2022, dosud se přihlásili pouze 3 zájemci z okresu Zlín.

Nejbližší další plánované školení bude až za tři roky ze strany okresu.

Publikováno
V rubrikách Aktuality