Pozvánka na volební valnou hromadu

Publikováno

V souladu se stanovami OSST Zlín, spolek, Vás zveme na volební valnou hromadu, která se koná ve středu 8.6.2022 v 17:00 v zasedací místnosti České unie sportu, Zlín, Hradská 854 (ve 2. poschodí). 

Dle bodu 2.4.2 stanov OSST Zlín, spolek, je povinností každého oddílu účast prostřednictvím alespoň jednoho delegáta. Za porušení této povinnosti je stanovena finanční pokuta dle sazebníku pokut ve výši 400 Kč.

Pozvánka na VH-2022

Volební řád VH 2022

Jednaci-rad-VH-2022

Absentující oddíly VH 2021-09-08

Publikováno
V rubrikách Aktuality