Pozvánka na řádnou valnou hromadu OSST Zlín

Publikováno

Svolavatel:                Výkonný výbor OSST Zlín, spolek, Hradská 854, Zlín, 760 01

Datum konání:         8. 9. 2021 v 17:00

Místo:                         Hotel Garni ve Zlíně ve velkém salónku (vedle sídla OSST Zlín směr hotel Moskva)

Program:

 1. Zahájení a seznámení se s programem valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Představení a schválení změn složení výkonného výboru
 5. Zpráva o činnosti VV za uplynulou sezónu 2020/2021
 6. Zpráva o čerpání financí v sezóně 2020/2021
 7. Návrh rozpočtu na sezónu 2021/2022
 8. Plán činnosti na následující sezónu 2021/2022
 9. Diskuse
 10. Schválení usnesení
 11. Závěr

 

Dle bodu 2.4.2 stanov OSST Zlín, spolek, je povinností každého oddílu účast prostřednictvím alespoň jednoho delegáta. Za porušení této povinnosti je stanovena finanční pokuta dle sazebníku pokut ve výši 400 kč.

 

Srdečně zve VV OSST Zlín.

Pozvánka na VH-2021
Jednací-řád-VH-2021

Publikováno
V rubrikách Aktuality