Zpravodaj OSST Zlín č. 5/2020

Anulování soutěží

V návaznosti na rozhodnutí nadřízeného svazu ZKSST ze dne 2.3.2021 budou veškeré dlouhodobé soutěže řízené OSST Zlín anulovány. Družstva hrající v některé z dlouhodobých soutěží řízené OSST Zlín v sezóně 2020 / 2021 mají právo se v následující sezóně přihlásit do stejné soutěže.

Z rozhodnutí VV OSST Zlín, ze dne 17.2.2021, již byly zrušeny pro sezónu 2020/2021 soutěže: Okresní liga mládeže a Pohár Zlínský švec bez určení vítěze.

Vzhledem k nejisté situaci ohledně bezpečnostní situace a vládních nařízeních proběhne valná hromada v nejbližším možném termínu, přičemž o jejím konání budeme včas informovat.

Zpravodaj OSST Zlín č. 5/2020