Pozvánka pro vedoucí mužstev mládeže

Vážení vedoucí mládežnických mužstev,

Chtěl bych Vás pozval na schůzku před novou OML konanou v Kostelci v salonku vedle herny stolního tenisu dne 29.9.2020 v 16,30, kde bychom zhodnotili minulý ročník a prodiskutovali letošní.

Budu rád pokud byste si připravili určité připomínky k předešlé sezóně a zároveň možnosti ke zlepšení sezón budoucích 

V rámci rezerv se nám podařilo zajistit nějaké finance na mládežnický rozvoj. Formu rozdělení a použití těchto financí bychom s Vámi rádi probrali na této schůzce.

Je mi jasné, že tato sezóna bude složitá a zvlášť rodiče budou určitě faktor, který bude nutno velmi poslouchat. Proto na Vás apeluji s opravdu striktním dodržováním Covidových pravidel, které jsou na stránkách OSST resp. na stránkách ČÁST a samozřejmě nařízením zodpovědných orgánů v rámci pandemie Covid v ČR.

Na valné hromadě jsme schválili několik kroků, které bychom Vám na schůzce nastínili a protože máme určité možnosti získat finance na podporu rozvoje mládežnických oddílů, tyto bychom s Vámi tyto možnosti probrali.

 

Dále Vás poprosím o připomínky k diskuzi viz body, které by měli být do budoucna stěžejní pro rozvoj OML:

  • Financování mládeže v rámci ligy (cestovné, pronájem haly, termíny podání vyúčtování a platby)
  • Okresní systémový trenér (výpomoc pro nastavení práce s mládeží)
  • Robot k zapůjčení (zdarma proti záloze zapůjčení na určité období robot, který by Vám pomohl v práci s mládeží)
  • Složená mužstva (zda má smysl pod „vlajkou OSST“ vytvářet mládežnická mužstva pro rozšíření soutěže)
  • Podpora trenérských licencí
  • Univerzální víkendový kemp pod záštitou OSST
  • Zorganizování během sezóny 2-3 společné tréningy pro mládežnické mužstva s vedením odborného trenéra
  • Další připomínky………….

 

S pozdravem Patrik Surý

Za úsek mládež ve výboru OSST Zlín