Zpravodaj OSST Zlín č.2/2020

Zpravodaj OSST Zlín č.2/2020

Změna termínů přihlášek

Na návaznost termínů s ZKSST se prodlužují termíny:

 

30.7.2020 – Podání přihlášek do soutěží mužů a platba startovného

30.7.2020 – Podání přihlášek do Okresní ligy mládeže

30.7.2020 – Žádosti o převod místa v soutěžní třídě a přechod družstva

30.7.2020 – Přihlášky do Poháru Zlína 2020/2021

30.7.2020 – Platba Evidenčních poplatků


Žebříček OSST Zlín
Fond oddílů 2020/2021