Předseda STK

Předseda STK

DOŠKOLENÍ TRENÉRŮ VŠECH STUPŇŮ PŘI W-T V OLOMOUCI

Trenérsko-metodická komise ČAST nabízí trenérům účast na doškolovacím semináři, který se uskuteční v sobotu 24.8.2019 v době od 13,00 do 18,00 hodin. Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce zde.